ਸੱਚੋ - ਸੱਚ (ਕਵਿਤਾ)

ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ   

Email: diljodh@yahoo.com
Address:
Wisconsin United States
ਦਿਲਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਐਸੀ ਖਿੱਚ  ਪਈ ਵੇ ਤੇਰੀ 
ਤਨ ਮਨ  ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ  ।
ਸਾਰੇ ਹੰਝੂ  ਮੋੱਤੀ ਬਣ  ਗਏ
ਜਿੰਨਾ  ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਇਆ  ।
ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ  ਲੱਭਾ 
ਦਾਗੀ  ਪੱਲੂ  ਧੋਇਆ  ।
ਤੂੰ  ਅੱਤੇ  ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ 
ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਪਰੋਇਆ ।
ਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲੇਖਾ ਕੀੱਤਾ 
ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ  ਖਲੋਇਆ  ।
ਅੱਜ  ਦੁਬਿੱਧਾ  ਖੁਦ ਪਈ ਦੱਸੇ 
ਕੀ ਮੈਂ ਅਜਤਕ ਖੋਇਆ ।
ਰੋਜ਼ਨਾਮਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ 
ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੁੱਧੀ  ਧੋਇਆ ।
ਇਕ ਇਕ ਅੱਖਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੜਿਆ 
ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਉਹ  ਹੋਇਆ ।
ਹਰ ਦਿੱਸ਼ਾ ਹੁਣ  ਤੇਰੇ  ਵਰਗੀ  
ਐਸਾ ਸੱਚ ਸੰਜੋਇਆ ।