ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਕਵਿਤਾ)

ਬਲਵੰਤ ਫਰਵਾਲੀ   

Email: balwantpharwali@yahoo.com
Phone: 98881-17389
Address: ਕਸਬਾ ਭੁਰਾਲ਼
ਸੰਗਰੂਰ Punjab India
ਬਲਵੰਤ ਫਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ,                        
                  ਬੋਹੜ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ।
                  ਪਲ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਦੂਰ ਜੇ ਹੋਵਾਂ,
                  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਫ਼ਨਾਹ ਲੱਗਦੀ ਏ।
                  ਮਾਂ ਬਲੀ ਮੈਨੂੰ…………….. 
                  ਮਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ,                    
                  ਆਪਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ।
                  ਜੋ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ,
                  ਉਸਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਅ ਲੱਘਦੀ ਏ। 
                  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ……………… 
                  ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਏ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ,
                  ਮਰਨੇ ਉੱਤੇ ਵੈਣ ਏ ਪਾਉਂਦੀ।
                  ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ,ਗ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ,
                  ਮਾਂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦਾ ਲੱਗਦੀ ਏ।
                  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ……………… 
                  ਗੁਰੂਆਂ,ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ,
                  ਸਦਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ।
                  ਜਦ ਵੀ ਵੰਡਿਆ,ਜਦ ਵੀ ਭੰਡਿਆ,
                  ਸਦਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਗਲ਼ ਨਾਲ ਲਾਇਆ।
                  ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ,
                  ਇਹ ਥੋੜੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਏ।
                  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ……………… 
                  ਭਾਰਤ ਇਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ,
                  ਨੱਕ ਨੋਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ।
                  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜੋ ਹੋਇਆ,
                 ਅਸਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਏ।
                  ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੀ ਹੋਇਆ,
                  ਦੂਜੀ ਉਸਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਏ।
                  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ…………….. 
                  ਆਓ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ,
                  ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਧਰੀਏ,
                  ਚਾਨਣ ਵੰਡੀਏ ਕਦ ਨਾ ਭੰਡੀਏ,
                  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਦਾ ਕਰੀਏ ।
                 ‘ਬਲਵੰਤ’ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਲਈ,
                  ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ।
                  ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ……………..