ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ (ਕਵਿਤਾ)

ਮਲਕੀਅਤ "ਸੁਹਲ"   

Email: malkiatsohal42@yahoo.in
Cell: +91 98728 48610
Address: ਪਿੰਡ- ਨੋਸ਼ਹਿਰਾ ਬਹਾਦੁਰ ਪੁਲ ਤਿਬੜੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ India
ਮਲਕੀਅਤ "ਸੁਹਲ" ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


buy abortion pill

abortion pill online blog.caregiverlist.com buy abortion pill
ਤੱਤੀ  ਲੋਹ  ਤੇ ਬੈਠੇ  ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ  ਪਿਆਰੇ,
                  ਤੱਤੀ  ਰੇਤਾ  ਸੀਸ  ਪੈਂਦੀ  ਸੀ ਨਾ  ਉਚਾਰੇ ।   

                  ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਰੇਤਾ ਨੇ  ਪੁਕਾਰਿਆ।
                  ਭੁੱਜਦੀ ਕੜਾਹੀ ਨੇ ਆਹ! ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ। 
                  ਦੁਨੀਆਂ ਪਈ ਤੱਕਦੀ ਸੀ,  ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ  ਕਾਰੇ ,
                  ਤੱਤੀ  ਲੋਹ ਤੇ  ਬੈਠੇ  , ਗੁਰੂ  ਅਰਜਨ  ਪਿਆਰੇ
                  ਤੱਤੀ  ਰੇਤਾ  ਸੀਸ ਪੈਂਦੀ  . .  .  .  . .  .  ।

                  ਤੱਤੀ ਲੋਹ  ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ  ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ  ਜਾ ਰਹੇ ।
                  ਤੇਰਾ  ਭਾਣਾ  ਮੀਠਾ  ਲਾਗੇ  ਮੁੱਖੋਂ ਫੁਰਮਾ  ਰਹੇ ।
                  ਉਬੱਲਦੀ  ਦੇਗ  ਦੇ  ਵੀ   ਵੇਖ   ਲਏ  ਨਜ਼ਾਰੇ ,
                  ਤੱਤੀ  ਲੋਹ  ਤੇ  ਬੈਠੇ  ਗੁਰੂ   ਅਰਜਨ  ਪਿਆਰੇ
                  ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ  ਸੀਸ  ਪੈਂਦੀ  .  . .  .  .  . .  ।

                  ਜੇਠ ਦਾ  ਮਹੀਨਾ  ਉਤੋਂ  ਸਿਖ਼ਰ  ਦੁਪਹਿਰ  ਸੀ ।
                  ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰੋਈਆਂ ਰੋ ਪਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ।
                  ਆਈ  ਨਾ  ਸ਼ਰਮ   ਤੈਨੂੰ   ਮੁਗ਼ਲ   ਸਰਕਾਰੇ , 
                  ਤੱਤੀ  ਲੋਹ  ਤੇ  ਬੈਠੇ  ਗੁਰੂ  ਅਰਜਨ   ਪਿਆਰੇ
                  ਤੱਤੀ  ਰੇਤਾ  ਸੀਸ ਪੈਂਦੀ  .  . .  .  .  . .   ।

                  ਰਾਵੀ  ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਸੀ  ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ  ਲਪੇਟਿਆ ।
                  "ਸੁਹਲ" ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ  ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਮੇਟਿਆ।
                  ਓਹ ! ਮੇਰਾ  ਸਤਿਗੁਰੂ   ਸਭ  ਦੇ  ਕਾਜ  ਸਵਾਰੇ,
                  ਤੱਤੀ   ਲੋਹ  ਤੇ  ਬੈਠੇ   ਗੁਰੂ  ਅਰਜਨ  ਪਿਆਰੇ
                  ਤੱਤੀ  ਰੇਤਾ  ਸੀਸ  ਪੈਂਦੀ  ਉਹ  ਸੀ  ਨਾ ਪੁਕਾਰੇ ।