ਬਾਬੇ ਤੇ ਲੀਡਰ (ਕਵਿਤਾ)

ਮਲਕੀਅਤ "ਸੁਹਲ"   

Email: malkiatsohal42@yahoo.in
Cell: +91 98728 48610
Address: ਪਿੰਡ- ਨੋਸ਼ਹਿਰਾ ਬਹਾਦੁਰ ਪੁਲ ਤਿਬੜੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ India
ਮਲਕੀਅਤ "ਸੁਹਲ" ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਬਾਪੂ !  ਮੈਥੋਂ  ਕੰਮ  ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ,
                   ਮੈਂ   ਬਾਬਾ   ਬਣ   ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                   ਬਾਬਾ  ਜੇ ਨਾਂ  ਬਣ  ਸਕਿਆ , ਤਾਂ
                   ਲੀਡਰ  ਹੀ   ਬਣ   ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                    
                   ਬਾਬੇ   ਚੜ੍ਹਦੀ  ਕਲਾ  ਚ  ਰਹਿੰਦੇ । 
                   ਪੰਜ – ਸਤੱ  ਚੇਲੇ  ਨਾਲ  ਨੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ।
                   ਲੀਡਰ  ਵੀ  ਤਾਂ  ਘੱਟ  ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ,
                   ਵੇਖ   ਲਈਂ ਤੂੰ   ਚੜ੍ਹਦੇ  ਲਹਿੰਦੇ ।
                   ਜਿਹੜਾ   ਸੌਖਾ   ਕੰਮ    ਮਿਲੇਗਾ ,
                   ਉਹੀਉ   ਅਸਾਂ   ਬਨਾਣਾਂ    ਹੈ  ।
                   ਬਾਪੂ !  ਮੈਥੋਂ   ਕੰਮ  ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ,
                   ਮੈਂ   ਬਾਬਾ   ਬਣ   ਜਾਣਾਂ   ਹੈ ।
                   ਬਾਬਾ  ਜੇ  ਨਾ ਬਣ  ਸਕਿਆ  ਤਾਂ ,
                   ਲੀਡਰ  ਹੀ   ਬਣ   ਜਾਣਾਂ  ਹੈ  ।
                           
                   ਇਕੋ ਈ  ਸਿੱਕੇ  ਦੇ   ਦੋ  ਪਹਿਲੂ ,
                   ਬਾਬਾ ,  ਲੀਡਰ    ਇਕੱਠਾ  ਖ੍ਹੇਲੂ । 
                   ਇਕੋ ਈ  ਮਾਂ  ਦੇ  ਦੋਵੇਂ   ਜਾਏ,
                   ਇਕ ਹੈ  ਰੇਲੂ  ਤੇ  ਇਕ ਹੈ ਤੇਲੂ ।
                   ਇਹ   ਹੱਸਦੀ – ਵਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਤੇ ,
                   ਵਰਤ   ਗਿਆ   ਕੀ  ਭਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                   ਬਾਪੂ !  ਮੈਥੋਂ  ਕੰਮ  ਨਹੀਂ   ਹੁੰਦਾ ,
                   ਮੈਂ    ਬਾਬਾ   ਬਣ   ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                   ਬਾਬਾ   ਜੇ ਨਾਂ  ਬਣ   ਸਕਿਆ ਤਾਂ ,
                   ਲੀਡਰ  ਹੀ   ਬਣ   ਜਾਣਾਂ   ਹੈ ।
 
                  ਬਾਬੇ  ਦਾ  ਪੁੱਤ ,  ਸੰਤ   ਬਣੇਂਗਾ ,
                  ਜਾਂ  ਫਿਰ  ਕੋਈ  ਮਹੰਤ  ਬਣੇਂਗਾ  ।
                  ਏਸੇ ਤਰਾਂ  ਹੀ  ਲੀਡਰ  ਦਾ  ਪੁੱਤ ,
                  ਲੋਕਾਂ  ਲਈ   ਭਗਵੰਤ   ਬਣੇਂਗਾ ।
                  ਗ਼ੱਲਾਂ – ਬਾਤਾਂ   ਕਰ  ਕੇ  ਆਪਾਂ ,
                  ਸੋਹਣਾਂ   ਡੰਗ   ਟਪਾਣਾਂ   ਹੈ  ।
                  ਬਾਪੂ  !  ਮੈਥੋਂ  ਕੰਮ  ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ,
                  ਮੈ   ਬਾਬਾ   ਬਣ   ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                  ਬਾਬਾ  ਜੇ ਨਾ  ਬਣ  ਸਕਿਆ  ਤਾਂ ,
                  ਲੀਡਰ  ਹੀ  ਬਣ   ਜਾਣਾਂ   ਹੇ ।
 
                  ਅੱਨਪੜ੍ਹ  ਸੰਤ  ਕਹਾਉਂਦੇ   ਏਥੇ ।
                  ਮੱਥਾ   ਨਿੱਤ   ਟਿਕਾਉਂਦੇ  ਏਥੇ ।
                  ਬਹੁ – ਲੱਖ਼ੀਆਂ  ਹੀ  ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ,
                  ਵੇਖੋ !  ਰੋਹਬ   ਜਮਾਉਂਦੇ  ਏਥੇ ।
                  ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ   ਮੈਂ   ਬਾਪੂ  ਜੀ ,
                  ਉਚੱਾ   ਰੁੱਤਬਾ   ਪਾਣਾਂ   ਹੈ  ।
                  ਬਾਪੂ  ਜੀ !   ਮੇਰਾ  ਜੀ  ਕਰਦੈ ,
                  ਮੈਂ   ਬਾਬਾ   ਬਣ  ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                  ਬਾਬਾ  ਜੇ  ਨਾ  ਬਣ  ਸਕਿਆ ਤਾਂ
                  ਲੀਡਰ  ਹੀ   ਬਣ   ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                  
                 ਮੈਂ   ਵਡੋ – ਵਡੇ ਦੇ  ਕੇ ਭਾਨ  ।
                 ਗਰੀਬਾਂ  ਦਾ   ਖਾ  ਜਾਣਾਂ  ਰਾਨ ।
                 ਇਹੀਉ   ਸੱਚਾ – ਸੌਦਾ   ਹੁੰਦਾ  ,
                 ਫ਼ੜ  ਕੇ ਮਾਲਾ  ਲਾ  ਲਊਂੁ ਆਸਣ ।
                 ਜੇ  ਇਹ ਵੇਲਾ  ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ,
                 ਤਾਂ  ਫ਼ਿਰ  ਬਾਪੂ !  ਪਛੱਤਾਣਾਂ  ਹੈ । 
                 ਬਾਪੂ !  ਮੈਥੋਂ  ਕੰਮ  ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ , 
                 ਮੈਂ  ਬਾਬਾ   ਬਣ  ਜਾਣਾਂ   ਹੈ ।
                 ਬਾਬਾ  ਜੇ ਨਾ  ਬਣ  ਸਕਿਆ ਤਾਂ ,
                 ਲੀਡਰ  ਹੀ   ਬਣ   ਜਾਣਾਂ ਹੈ ।
 
                 ਮੇਰੇ  ਅਗੇ – ਪਿਛੇ ਹੋਣਗੇ  ਚੇਲੇ ।
                 ਦੀਵਾਨ  ਲਗੇਗਾ ,  ਵਡੇ   ਮੇਲੇ ।
                 ਼ਿੲਕ ਪਾਸੇ  ਮੇਰੀ   ਹਊ  ਸਟੇਜ ,
                 ਦੂਜੇ  ਪਾਸੇ   ਨਹਿਲੇ – ਦਹਿਲੇ  ।
                 ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ   ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ  ਵੀ ,
                 ਪੀ •ਐਮ • ਨਾਲ  ਖਾਣਾਂ ਖਾਣਾਂ ਹੈ ।
                 ਬਾਪੂ !  ਮੇਰਾ   ਜੀ ਕਰਦਾ  ਮੈਂ ,
                 ਮਨਿਸਟਰ  ਹੀ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਇਕ ਦਿਨ  ਬਾਪੂ ! ਵੇਖ ਲਈਂ ਤੂੰ ,
                 ਮੈਂ   ਨੇਤਾ ,  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
 
                 ਸੁੱਖ਼ਣਾਂ ਸੁੱਖ਼ਦੇ  ਅਉਣਗੇ  ਲੋਕੀਂ ।
                 ਪੇਰੀਂ  ਹੱਥ  ਲਗਾਉਣਗੇ  ਲੋਕੀਂ ।
                 ਕਰਨੀਂ  ਵਾਲੇ  ਬਾਬਾ  ਜੀ  ਦੇ , 
                 ਉਤੇ , ਫ਼ੁੱਲ ਬਰਸਾਉਣਗੇ  ਲੋਕੀਂ ।
                 ਰਧਾ ਨਾਲ  ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ  ਭੇਟਾ ,
                 ਨਾਲ  ਚੜ੍ਹਾਉਣਾਂ   ਬਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਬਾਪੂ ! ਮੈਥੋਂ  ਕੰਮ  ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ , 
                 ਮੈਂ  ਬਾਬਾ   ਬਣ  ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਬਾਬਾ  ਜੇ ਨਾ  ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ,
                 ਲੀਡਰ  ਹੀ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
 
                 ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੂੰ ਉਗਰਾਈ ,
                 ਹੈ  ਸੱਚੀ – ਸੁੱਚੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ।
                 ਜੇ ਕੋਈ ਉਚੱਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ,
                 ਖ਼ਜਾਨੇ• ਦੀ  ਕਰ ਦਊਂ ਤਬਾਹੀ ।
                 ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਪਾ !
                 ਤੇਰਾ ਈ ਨਾਂ   ਚਮਕਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਜੇ  ਬਾਬਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ,
                 ਲੀਡਰ  ਹੀ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਬਾਪੂ , ਮੈਥੋਂ  ਕੰਮ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ,
                 ਮੈਂ  ਬਾਬਾ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
 
                 ਵੇਖੀਂ , ਘੁੱਟਣੇਂ ਬੀਬੀਆਂ  ਗੋਡੇ ।
                 ਨਾਲੇ ਦੇਵੀਆਂ  ਘੁੱਟਣੇਂ  ਮੋਢੇ ।
                 ਬਣ ਮਨਿਸਟਰ  ਡੇਰੇ  ਅਉਣੇਂ ,
                 ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ , ਰੋਡੇ – ਭੋਡੇ ।
                 ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਉ  ਜਨ  ਮਨਾਉ ,
                 ਬਾਬੇ  ਨੇ   ਫ਼ੁਰਮਾਣਾਂ  ਹੈ  ।
                 ਹੁਣ ਨਾ  ਮੈਨੂੰ  ਰੋਕੀਂ  ਬਾਪੂ !
                 ਮੈਂ  ਬਾਬਾ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਬਾਬਾ  ਜੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ,
                 ਲੀਡਰ  ਹੀ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ ਹੈ ।
 
                 ਕੁੜੀ , ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਊ ।
                 ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਹ ਚਰਨ ਵੀ ਧੌਊ ।
                 ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ  ਕਾਰ ਜੇ  ਆਏ ,
                 ਤਾਂ, ਅੱਗੇ ਫ਼ੜ ਕੇ ਥਾਲ ਖਲਊ।
                 ਦੇਣੇਂ ਨੇਂ  ਸੱਭਨਾਂ ਨੂੰ  ਪੁੱਤਰ ,
                 ਤਾਹੀਉਂ  ਲੋਕਾਂ  ਆਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਬਾਪੂ ! ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ,
                 ਮੈਂ  ਬਾਬਾ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ ਹੈ ।
                 ਬਾਬਾ ਜੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ,
                 ਲੀਡਰ ਹੀ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ ਹੈ ।
 
                 ਚਾਹੇ ਲੀਡਰ  ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ।
                 ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਖ਼ੋਟਾ ਹੋਵੇ ।
                 ਏਸੇ ਤਰਾਂ , ਡੇਰੇ ਦਾ  ਬਾਬਾ ,
                 ਖਾ – ਖਾ ਬਣਿਆਂ  ਝੋਟੱਾ ਹੋਵੇ ।
                 ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ,
                 ਆਕੱੜ  ਨਾਲ  ਬੁਲਾਣਾਂ ਹੈ ।
                 ਬਾਪੂ ! ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ  ਹੁੰਦਾ ,
                 ਮੈਂ  ਬਾਬਾ  ਬਣ ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਬਾਬਾ ਜੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ , 
                 ਲੀਡਰ  ਹੀ  ਬਣ ਜਾਣਾਂ ਹੈ ।
 
                 ਏਥੇ  ਕੋਈ  ਭਨਿਆਰੇ  ਵਾਲਾ ।
                 ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਹਲ ਨਹਿਰੇ ਵਾਲਾ।
                 ਲੀਡਰ  ਜਿਹਨੂੰ  ਮੱਥਾ  ਟੇਕਣ ,
                 ਬਣ ਜਾਏ ਉਹ ਲਿਕਾਰੇ ਵਾਲਾ ।
                 ਬਾਬਾ ! ਸੱਭ  ਪੁਆ  ਕੇ ਵੋਟਾਂ , 
                 ਮੈਨੂੰ   ਤੂੰਹੀਂ  ਜਿਤਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਬਾਪੂ ! ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ  ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , 
                 ਮੈਂ  ਲੀਡਰ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ ਹੈ । 
                 ਲੀਡਰ ਜੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ,
                 ਬਾਬਾ ਹੀ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ  ਹੈ ।
 
                 ਬਾਬੇ , ਨੇਤਾ   ਬਣਕੇ  ਡਾਕੂ ।
                 ਸੱਭ ਨੂੰ  ਫੇਰੀ  ਜਾਂਦੇ  ਚਾਕੂ ।
                 ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ  ਕੀ ਬਣੂੰਗਾ ,
                 ਜੇ  ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਬਾਪੂ ।
                 ਤੰਦ ਨਹੀਂ  ਇਹ ਤਾਣੀਂ ਟੁੱਟੀ ,
                 ਨਾਲੇ  ਟੁੱਟਿਆ  ਤਾਣਾਂ  ਹੈ ।
                 ਬਾਪੂ ! ਮੈਥੋਂ  ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
                 ਮੈਂ  ਬਾਬਾ  ਬਣ  ਜਾਣਾਂ ਹੈ ।
                 ਬਾਬਾ ਜੇ ਨਾ  ਬਣ ਸਕਿਆ ਤਾਂ,
                 ਲੀਡਰ  ਹੀ  ਬਣ ਜਾਣਾਂ ਹੈ ।
 
 
 
                 ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀ
                 ਬਾਬੇ – ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਾ  ਵਿਗੜੀ ।
                 ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ  ਪਏ  ਲਬੇੜਨ ,
                 ਮੱਝ ਬੂਰੀ, ਜਿਉਂ ਲਿਬੜੀ ਤਿਬੜੀ।
                 ਸੁਹਲ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ,
                 ਜੇ ਅਪਣਾਂ – ਆਪ ਬਚਾਣਾਂ ਹੈ ।
                 ਬਾਪੂ ! ਮੈਥੋਂ  ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ,
                 ਮੈਂ  ਬਾਬਾ   ਬਣ  ਜਾਣਾਂ ਹੈ ।
                 ਬਾਬਾ ਵੀ ਜੇ  ਬਣ ਨਾ ਸਕਿਆ ,
                 ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾਂ ਹੈ ।