ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ (ਕਵਿਤਾ)

ਪੱਪੂ ਰਾਜਿਆਣਾ    

Email: amankori@ymail.com
Cell: +91 99880 51159
Address:
ਮੋਗਾ India
ਪੱਪੂ ਰਾਜਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ 
ਚੀਜ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 
ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 
ਪਥਰਾਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 
ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 
ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ .........

ਭੀੜ ਭਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ
ਸਭ ਗੈਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਚਰਦੇ 
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣੇ 
ਕੋਈ ਹਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ 
ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਮੁੜਨੇ ਨੂੰ 
ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ 
ਕਹਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 
ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ .........

ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ 
ਅਸਲਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਪਲਦੀ ਏ 
ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਦਿਲ ਧੁਖਦੇ ਨੇ 
ਫਿਰ ਚਮਕ ਦਮਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਏ
ਸਿਆਣ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ 
ਕੋਈ ਮੱਤ ਨਿਆਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ .........

ਤਨ ਦੇ ਚਿੱਟੇ , ਮਨ ਦੇ ਕਾਲੇ 
ਸਭ ਨਾਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ 
ਉਲਝੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੀ ਵਿਚ
ਨਾ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਰੁਲ ਜਾਵੇ 
ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ 
ਇਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ 
ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ 
ਚੀਜ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ