ਵਸਾਖੀਆਂ (ਕਵਿਤਾ)

ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗ   

Email: ghagfarms@yahoo.com
Phone: +1 530 695 1318
Address: Ghag farms 8381 Kent Avenue Live Oak
California United States
ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਗਿਟਾ ਮਚਕੋੜ ਹੋ ਜਾਏ ਲਤ ਕਿਤੋਂ ਟੁਟ ਜਾਏ

ਹੋਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਤਾਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਨਾ ਆਪੂੰ ਚਲ ਸਕਣ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਲਾ ਚਲ ਸਕੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਮੋਟਰ  ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਬੈਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ

ਵਾਂਡੇ ਟੀਂਡੇ ਜਾਓ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ

ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹਿਸਾ ਬਣ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ

ਹਰ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਓੁਂਦੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਿਦਾਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੀਆਂ

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਲਤ ਟੁਟੀ ਨਾ ਹੀ ਮਚਕੋੜ ਆਈ

ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚੈਹਰੀ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੋ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ

ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਲਭੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਜਦ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨਾ ਕਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ

ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਲਭ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਨਾਚੇ ਕੀਤੇ ਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮੀ ਸਤਾਰੇ ਲੱਭੇ

ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਲਕ ਵੀ ਹਿਲਾਉਨੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉਤੇ

ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗਰ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਣਾਓਂਦੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਕੁਰੱਪਟ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ

ਮਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਸਮੇ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਜੰਤਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ

ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ

ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਿਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਮਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮਤ ਹੈ ਵਰਤ ਲੈਣੀ

ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਨਵਾਂ ਯੁਗ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ

ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ

ਹਸਿਆ ਹੈ ਘੱਗ ਡਿਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਘਾਗ ਲੀਡਰ

ਪਾਰਲੀੰਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਜ ਬੈਠੀਆਂ ਵਸਾਖੀਆਂ