ਸੇਵਾ (ਕਵਿਤਾ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਣ   

Email: amritmannan62@gmail.com
Cell: +91 81307 48655
Address: House No 104 - A, 2nd floor, Uttam Nagar,
New Delhi India
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਧ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ
ਆਓ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ
ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਨਾਈਏ।
ਸੇਵਾ ਤਨ,ਮਨ ਜਾਂ ਧਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਏ।
ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
ਅਨੇਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਝੋਲਾਂ ਭਰਦਾ ਏ ।
ਮਾਤ ਭੁਮੀ ਤੇ ਪਸਰਿਆ ਕੂੜ
ਆਓ ਰਲ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈਏ
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੰਦਾ ,ਲੱਗਾ ਜੋ ਧੱਬਾ
ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਸਾਫ ਕਰੀਏ।
ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੁੰਜ ਜਗ ਜਨਣੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਈਏ
ਕਿਵੇਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਦੀ
ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖ
ਮਲ ਮੁਤਰ ਚੁੱਕ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਏ।
ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼
ਅਸਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਏ।
ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚੇ
ਕਦੇ ਨਾ ਕੂੜ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਏ।
ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਕੂੜ
ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਆਉਣਾ ਏ।
ਆਓ ਸਭ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ
ਕੂੜ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾ
ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਈਏ।