ਰੰਗਤ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ)

ਨੀਲ ਕਮਲ ਰਾਣਾ   

Email: nkranadirba@gmail.com
Cell: +91 98151 71874
Address: ਦਿੜ੍ਹਬਾ
ਸੰਗਰੂਰ India 148035
ਨੀਲ ਕਮਲ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਡਿਪੂ ਆਲੇ ਦੀ ਮਸ.ੀਨ *ਤੇ ਹੁਣ *ਗੁੱਠਾ ਲਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਦੇਤੀ, ਥੋਡੀ ਨੀ ਂਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ *ਗੁੱਠਾ ਲੱਗੂ|** ਆਲੀਸ.ਾਨ ਕੋਠੀ *ਚ ਲਗਜ.ਰੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਵਾਬੀ ਅੰਦਾਜ *ਚ ਦੋਨਾਲੀ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲੈਦਂੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਫੜ੍ਹਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ| **ਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿਆਪਾ ਛੇੜਤਾ ...... ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਨ *ਚ ਮੈ ਂਕਿਵੇ ਂ......?** ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗਤ ਉਡ ਗਈ ਜਿਵੇ ਂਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ|