ਐਵੇਂ ਖੜ-ਖੜ ਕਰਦੇ ਨੇ (ਕਵਿਤਾ)

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਰਾਇ   

Email: rai.25pal@gmail.com
Cell: +91 97796 02891
Address: ਪਿੰਡ - ਹਲੀਮ ਵਾਲਾ ਡਾੱਕਘਰ - ਮੰਡੀ ਅਮੀਨ ਗੰਜ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ India
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਰਾਇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਮਝ ਨਾ ਜਾਣੇ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਐਵੇਂ ਖੜ-ਖੜ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਡੂ ਅਾਸ਼ਕ ਸਾਰੇ
ਗੋਰੇ ਚੰਮ੍ਹ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ
ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਮੇਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ
ਜੋ ਕਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਏ ਤੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ
ਹਿੰਕ ਤਾਣ ਕੇ ਜੋ ਮੂਹਰੇ ਖੜਦੇ ਨੇ
ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ, ਜੇਬ ਪੋਸਤ ਦੀ
'ਤੇ ਤੱਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਦੇ ਨੇ
ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਦੇ
ਜਵਾਨੀ ਅਾਪਣੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅੱਜ ਖਾ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ
ਭਾਂਡੇ ਵੇਚੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇ
ਵੱਡਰੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇਰੀਆਂ
ਅਨੰਦ ਮਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨੇ
ਝੱਟ ਰੁੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਰਦੇ ਨੇ
ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਮਝ ਨਾ ਜਾਣੇ
ਕਿਉਂ ਜੋ ਐਵੇਂ ਖੜ-ਖੜ ਕਰਦੇ ਨੇ
.ਐਵੇਂ ਖੜ-ਖੜ ਕਰਦੇ ਨੇ !