ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ (ਕਵਿਤਾ)

ਬਲਜੀਤ ਬਦੇਸ਼ਾ   

Email: baljitsinghvadesa@gmail.com
Cell: +91 98149 56130
Address:
India
ਬਲਜੀਤ ਬਦੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਨਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਏ ਵਧਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।
ਹੱਕ ਸੱਚ   ਸਦਾ ਤੂੰ ਏ ਕਮਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।
ਖੁਸੀਆ ਦਾ ਬਾਗ ਤੇਰਾ ਟਹਿਕਦਾ ਰਹੇ ।
ਸੱਜਰੇ ਫੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ  ਮਹਿਕਦਾ ਰਹੇ ।
ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ  ਰੁੱਸਵਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।
ਨਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਏ ਵਧਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।
ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਖੁੱਦਾ ਦੀਆ ਇਬਾਦਤਾਂ ।
ਉਹੀ ਸਦਾ ਕਰੁ ਤੇਰੀਆ ਜੱਗ ਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜਤਾਂ ।
ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁੱਲਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।
ਨਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਏ ਵਧਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।
ਵੱਡਿਆ ਦਾ ਸਦਾ ਕਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੂੰ ।
ਛੋਟਿਆ ਨੁੰ ਦੇਈ ਸਦਾ ਰੱਜਵਾਂ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ।
ਆਪੇ ਹੱਸੀ  ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਹੱਸਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।
ਨਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਏ ਵਧਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।
ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੈਨੁੰ ਤੱਤੀਆ ਹਵਾਂਵਾ ਓਏ ।
ਮੰਗੇ ਬਲਜੀਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਏ ਦੁਵਾਵਾਂ ਓਏ ।
ਜਿੰਦ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।
ਨਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਏ ਵਧਾਈ ਦੋਸਤਾਂ ।