ਵਰਸੈ ਹਰਿ ਹਰੀ (ਕਵਿਤਾ)

ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ   

Email: kawaldeepsingh.chandok@gmail.com
Address:
Tronto Ontario Canada
ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਬਹੁ ਤਾਪੈ ਕੁਰਲਾਨੀ ਮੇਦਨਿ, ਕੰਤੈ ਬਿਛੁੜ ਖੜੀ ||
ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਅਗਨੀ ਜਾਲੀ, ਬਾਹਰੈ ਭੇਖਿ ਜਰੀ ||੧||

ਔਰੈ ਗਹਿ ਸਹੁ ਰਹੀ ਭੁਲਾਨੀ, ਕੂੜਹਿ ਟੇਕ ਕਰੀ ||
ਥਿਰੁ ਤੇ ਤੋੜੈ ਅਸਥਿਰ ਸੰਚੈ, ਝੂਰਹਿ ਝੂਰਿ ਮਰੀ ||੨||

ਏ ਮੁੰਧਹਿ ਕਿਤੁ ਰੰਗਹਿ ਰਾਚੀ, ਸਿਰ ਪੈ ਆਈ ਘੜੀ ||
ਅਬੈ ਬੇਨੰਤੀ ਤੁਧਿ ਦਰਿ ਸਾਈ, ਅਗਨਿ ਠਾਰਿ ਹਰੀ ||੩||

ਘਿਰ ਘਿਰ ਆਇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੇਘਲਾ, ਸਾਵਣਿ ਲਾਈ ਝੜੀ ||
ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਤ੍ਰਾਸਿ ਉਪਜੀ ਕਾਮਣਿ, ਮਿਲਬੈ ਰੁਤਿ ਚੜੀ ||੪||

ਇਵ ਨਾ ਭੀਜੀ ਤਉ ਕਿਤ ਭੀਜੈ, ਠਾਕੁਰੁ ਬਿਧਿ ਕਰੀ |
ਘਰਿ ਆਇ ਸਿਆਮੁ ਰਮਈਆ, ਵਰਸੈ ਹਰਿ ਹਰੀ ||੫||

ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ, ਆਤਮ ਮਉਲੈ ਰੀ ||
ਦਿਆਵੰਤ ਚਲਿ ਆਇ ਸਾਜਨੁ, ਆਪਨਿ ਸਉਪੈ ਰੀ ||੬||

ਤੁਮਰੀ ਛੋਹਾ ਬੂੰਦਿ ਮਮ ਤ੍ਰਾਸਾ, ਲਾਜਾ ਤਿਆਗਿ ਧਰੀ ||
ਕੰਵਲ ਆਇ ਭਿਉ ਮੂ ਸੁਆਮੀ, ਬਾਂਹਿ ਉਲਾਰਿ ਖੜੀ ||੭||੧||