ਬਾਲੜੀ (ਕਵਿਤਾ)

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ   

Email: cschanni33@gmail.com
Cell: +91 98154 11884
Address: ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਮੰਗਵਾਲ
ਸੰਗਰੂਰ India
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਬਾਲੜੀ ਹੀ ਰਹਾਂ,
ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖੜ੍ਹੇ ਸਹਾਂ ।

ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ,
ਅੰਮੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਨੇ ਧੀਆਂ,
ਵਿਹਾੜਾ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇ,
ਬਾਬਲ ਦਾ ਸੀਨਾ ਠਰਿਆ ਰਹੇ,
ਹਰ ਧੜਕਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂ ।
ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਬਾਲੜੀ ਹੀ ਰਹਾਂ,
ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖੜ੍ਹੇ ਸਹਾਂ ।

ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਉਂ ਘਰ ਬੇਗਾਨੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ
ਪੜ੍ਹਾਲਿਖਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ,
ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ,
ਲਾਚਾਰੀ ਬਾਬਲ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਾਂ ?
ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਬਾਲੜੀ ਹੀ ਰਹਾਂ,
ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖੜ੍ਹੇ ਸਹਾਂ ।

ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ,
ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ,
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਖੱਟੀ ਨੂੰ,
ਜਾਂਦੀ ਧੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਭਰ ਦੇਣਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਂ ?
ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਬਾਲੜੀ ਹੀ ਰਹਾਂ,
ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਖੜ੍ਹੇ ਸਹਾਂ ।