ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ'   

Cell: +91 81464 47541
Address: ਹਰਿਆਓ
ਸੰਗਰੂਰ India

ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਗੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਹੱਥੀਂ ਬੋਏ ਬੀਜ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਨਵੰਬਰ, 2014)
 •    ਕੱਚੀਆਂ ਤੰਦਾਂ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2014)
 •    ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਫਰਵਰੀ, 2015)
 •    ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015)
 •    ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਜੂਨ, 2015)
 •    ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਜੱਟ ਤੇ ਵਹੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਮਾਰਚ, 2016)
 •    ਵੋਮੈਨ-ਡੇ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਪੁੰਨ ਤੇ ਫ਼ਲੀਆਂ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਮਈ, 2016)
 •    ਕਣੀਆਂ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਪੁਸਤਕ ਪੜਚੋਲ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਖਰੀਦਦਾਰ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਦੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਅਸਲੀ ਤਸਕਰ ਕੌਣ ? / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2016)
 •    ਗਊ ਵਰਗੀ ਧੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਇਕੱਤੀ ਮਾਰਚ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਸਤੰਬਰ, 2017)
 •    ਸੁਖ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਫਰਵਰੀ, 2018)
 •    ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2018)
 •    ਸ਼ਹੀਦ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2019)
 •    ਬਾਬੇ ਭਾਨੇ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਵਿਅੰਗ - ਸਤੰਬਰ, 2019)
 •    ਸੱਜਣਾ ਵੇ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2019)

 • ਕਵਿਤਾਵਾਂ

 •    ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਗੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਕੱਚੀਆਂ ਤੰਦਾਂ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2014)
 •    ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਦੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਅਸਲੀ ਦੀਵਾਲੀ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2016)
 •    ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2018)
 •    ਸ਼ਹੀਦ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2019)
 •    ਸੱਜਣਾ ਵੇ / ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ 'ਹਰਿਆਓ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2019)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ