ਇੱਕ ਸੀ ਚਿੜੀ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ)

ਨੀਲ ਕਮਲ ਰਾਣਾ   

Email: nkranadirba@gmail.com
Cell: +91 98151 71874
Address: ਦਿੜ੍ਹਬਾ
ਸੰਗਰੂਰ India 148035
ਨੀਲ ਕਮਲ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


buy generic naltrexone online

where can i buy naltrexone online
ਬਚਪਨ `ਚ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਤੋ ਂ``ਇੱਕ ਸੀ ਚਿੜੀ`` ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਜਿੰLਦਗੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਿਆਨਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਤਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ `ਚ ਸਹਿਮੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਉਣਂ ਦੀ ਵਿਉਤਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਰ ਕੇ ਕਿੱਧਰੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈ ਂਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁਆ ਲਿਆ। ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੜੀ ਖੁਸ਼ੀ `ਚ ਚਹਿਕਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣ ਉਸਦਾ ਹਮਸਫਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਸਜਾਉਦੇ ਦੋਵੇ ਂਂਤਿਣਕਾÙਤਿਣਕਾ `ਕੱਠਾ ਕਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਬਣਾਉਣਂ `ਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਅਸੀ ਂਚੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਗਾਜ ਮਾਖਿਅੋ ਂਮਿੱਠੀ ਚਹਿÙਚਿਹਾਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
     ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਾਂਡੇ ਦੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਫੜਾਕ ਦੀ `ਵਾਜ਼ ਆਈ। ਛੱਤ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਚਿੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਤਿਣਕਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮੂੰਹ `ਚ ਫੜ੍ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਬਣਾਉਣਂ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੜਫਣ ਤੋ ਂਬਾਅਦ ਚਿੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਿੜੀ ਦੇ ਸੈਕਂੜੇ ਛੋਟੇÙਛੋਟੇ ਖੰਭ ਹਵਾ `ਚ ਇੱਧਰÙਉੱਧਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਚਿੜਾ ਹਾਲÙਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈ ਂਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਨੀਵੀ ਂਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ``ਇੱਕ ਸੀ ਚਿੜੀ`` ਨਾਮੀ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ।